Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

Charlotte Meindersma

Hebben we niet meer op alle foto's auteursrecht?

zondag 4 oktober 2015, 22:54 door | 6.470x gelezen | 22 reacties

Auteursrecht op een werk, zoals een foto, heb je pas wanneer die foto creatief genoeg is. Of in jargon: wanneer het een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker draagt. In de praktijk kwam het er daardoor op neer dat er bijna altijd auteursrecht op een foto rust. De Rechtbank Amsterdam lijkt daar verandering in gebracht te hebben.

Yashica


Foto's in opdracht gemaakt


Een korte situatieschets: LAKS had aan Roadside de opdracht gegeven om foto's te maken. Roadside heeft die foto's aan LAKS toegestuurd. Vervolgens zijn de foto's op de Flickr pagina van het LAKS gepubliceerd.

Wat de afspraken tussen beide was, is niet duidelijk. In elk geval zegt Roadside het auteursrecht te hebben. LAKS inbreuk maken op dat auteursrecht door de foto's op Flickr te plaatsen. Roadside eist in totaal bijna 20.000 euro schadevergoeding.

Te banaal en triviaal


LAKS stelde echter dat er Łberhaupt geen auteursrecht op de foto's rust, omdat de foto's te banaal en triviaal zijn. Dat is het enige waar deze uitspraak nog over gaat. Roadside zegt terecht dat zij de camera hebben ingesteld, positie hebben ingenomen, bepaald hebben wat er op de foto komt en bijvoorbeeld de scherptediepte hebben gekozen.

Dat is voor de rechter niet genoeg:
'Bij vrijwel iedere foto zal iemand, voor zover dat niet door de camera automatisch wordt gedaan, dat moeten doen, maar daarmee draagt de foto nog niet het persoonlijk stempel van de fotograaf. Dit is pas het geval als de keuzes die worden gemaakt in een foto resulteren die zich zodanig van andere foto's onderscheidt, dat daaraan is af te zien dat de fotograaf persoonlijke keuzes heeft gemaakt.'

Foto's moeten zich onderscheiden


Deze rechter heeft een nieuw criterium verzonnen. Kennelijk zou je alleen een persoonlijk stempel kunnen herkennen, wanneer je foto's van fotograaf A kunt onderscheiden van die van fotograaf B. Maar hebben we het dan niet over een onderscheid in stijl en plaats van een onderscheid per foto? Op een stijl rust namelijk juist geen auteursrecht.

Als de foto's niet echt op elkaar lijken, waarin zit dan het onderscheid? Juist, in de compositie, standpunt, scherptediepte en dat soort zaken. Hoe wijs je anders aan waar, objectief, het verschil in zit, als stijl is uitgesloten? Het is dus een onwerkbare situatie.

Wat betekent dit voor fotografen?


Het is een uitspraak van een rechtbank. In die zin zijn we er niet aan gebonden. Natuurlijk kunnen andere rechters zich er bij aansluiten, maar ze kunnen er net zo goed voor kiezen om dat juist niet te doen. Pas wanneer er een uitspraak van een hof is, moeten we ons echt zorgen gaan maken.

Stel dat het negatief uit zou pakken, dan hebben vooral de fotografen die erg origineel werk maken niets te vrezen. Het probleem is dat het volgens een rechter origineel en creatief moet zijn. Maar een rechter is over het algemeen geen fotograaf. Een rechter kijkt er dus als leek naar.

Het zal dus vaak kunstfotografie zijn die wel als creatief genoeg gezien wordt, maar van veel reportagewerk zal een rechter het niet herkennen.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Charlotte Meindersma

Over de auteur

Charlotte Meindersma is fotograaf en jurist. Met haar juridisch advieskantoor Charlotte's Law & Fine Prints adviseert ze fotografen en andere personen uit de creatieve sector en ondernemers over het intellectueel eigendomsrecht en contracten.

22 reacties

 1. 100
  100 schreef op maandag 5 oktober 2015 om 01:59  | reageer

  In artikel 1 van de Auteurswet wordt expliciet gesteld dat auteursrecht uitsluitend betrekking heeft op “werk van letterkunde, wetenschap of kunst”. Als (menselijke) creativiteit geen rol speelt in die definitie, zou op alle beelden van bewakingscamera’s auteursrecht rusten.
  Kortom, in de kern is het vonnis zo gek nog niet, hoewel het interessant is waar de grens getrokken gaat worden en op basis van welke criteria.

  In dit geval was het aan Roadside c.s. om bewijs te leveren dat het een werk van kunst betrof en dat hebben ze blijkbaar onvoldoende gedaan. Je kunt geen foto nemen zonder een standpunt in te nemen en de camera in te stellen, dus dat alleen als argumentatie aandragen is niet erg sterk.
  Misschien was de uitkomst anders geweest als ze iets meer werk van hun zaak gemaakt hadden. Als je keuzes m.b.t. compositie en belichting kunt uitleggen of iets over de context kunt vertellen ben je er waarschijnlijk al.

 2. Charlotte
  Profiel  Charlotte schreef op maandag 5 oktober 2015 om 07:55  | reageer

  Als je artikel 10 leest, zie je een lijst met wat werken kunnen zijn en onderaan lees je dat de lijst niet limitatief is. Door de jaren zijn daardoor de criteria 'eigen en oorspronkelijk karkter en stempel van de maker' ontstaan.

  Eigenlijk rust op alles auteursrecht wat niet banaal of triviaal is. De vraag over onderscheid is een nieuw criterium.

  Over hoe er geprocedeerd is weten we niet al te veel. Daarover is maar weinig in dit korte vonnis overgenomen. Dus of ze echt niet voldoende onderbouwd hebben, kunnen we niet beoordelen.

  Wat mij betreft gaat het hier daarom alleen over het nieuwe criterium dat deze rechter heeft bedacht.

 3. 100
  100 schreef op maandag 5 oktober 2015 om 08:23  | reageer

  Blijft een kwestie van interpretatie uiteraard.
  Citaatje uit het vonnis waarom ik denk dat er sprake was van onvoldoende onderbouwing:

  "Nu Roadside c.s. zich op de rechtsgevolgen van haar stelling, dat de foto's het persoonlijk stempel van de maker dragen, beroept, dient zij voldoende feiten te stellen en bij betwisting te bewijzen die die stelling kunnen dragen.
  Daarvoor is, naar het oordeel van de rechtbank, onvoldoende dat de fotograaf de camera instelt, een positie inneemt, bepaalt wat er op de foto komt en bijvoorbeeld de scherpte-diepte instelt. Bij vrijwel iedere foto zal iemand, voor zover dat niet door de camera automatisch wordt gedaan, dat moeten doen, maar daarmee draagt de foto nog niet het persoonlijk stempel van de fotograaf.
  Dat is pas het geval als de keuzes die worden gemaakt in een foto resulteren die zich zodanig van andere foto's onderscheidt, dat daaraan is af te zien dat de fotograaf persoonlijke keuzes heeft gemaakt.
  Desgevraagd heeft Roadside c.s. ter comparitie niet kunnen aanwijzen in welke aspecten - die op een persoonlijk stempel van de maker zouden kunnen duiden - de onderhavige foto's zich van foto's door andere fotografen onderscheiden."

 4. Charlotte
  Profiel  Charlotte schreef op maandag 5 oktober 2015 om 08:47  | reageer

  Daaruit blijkt inderdaad dat de rechter het onvoldoende vond. Wat ik graag zou willen weten is hoe dat werkelijk gegaan is in die zaal. Ze hebben heus meer gezegd dan die paar woorden.

  Waar jouw citaat mee eindigt, dat is het nieuwe criterium dat deze rechter schept, dat niet rond te krijgen is als je het op een positieve manier toe wil passen.

 5. Brian
  Brian schreef op maandag 5 oktober 2015 om 12:46  | reageer

  Bij de overwegingen die een rechter maakt spelen een hoop zaken een rol die een zaak uniek maken. Om die reden kun je dit vonnis (zeker daar het een rechtbank betreft en niet, zoals je zelf al aangeeft, een hof) niet zien als jurisprudentie voor andere zaken.

  In dit geval zijn er een paar criteria die genoemd zijn die zeker in die overweging hebben meegespeeld.
  - De foto's zijn gemaakt in opdracht van LAKS
  - De foto's zijn zeer waarschijnlijk gebruikt zonder winstoogmerk (LAKS heeft dat namelijk niet).
  - De gevraagde schadevergoeding staat niet in verhouding tot de geleverde dienst (Elke foto voldoet aan het genoemde criterium dat er standpunt gekozen is en iemand de knop heeft ingedrukt)
  - Er is onvoldoende bekend of er al een middelende route is gekozen door de partijen om tot op oplossing te komen.

  Wat dat betreft is deze uitspraak dan ook redelijk te begrijpen en ook uit te leggen. Wil een van de partijen hier nuance in aanbrengen, dan moet er worden gekozen voor een hogere rechtelijke macht en dan komen de volgende criteria pas aan bod, zoals die in de auteurswet beschreven worden.

  Rechters doen natuurlijk altijd een uitspraak naar redelijkheid en billijkheid. Wat de een redelijk vind hoeft de ander het niet mee eens te zijn, daarom kun je hogerop als je het er niet mee eens bent.

 6. Charlotte
  Profiel  Charlotte schreef op maandag 5 oktober 2015 om 14:06  | reageer

  Over de inhoud van de overeenkomst van opdracht wordt niet gesproken in het vonnis. Dat lijkt dus niet meegespeeld te hebben. Anders had de rechter dat moeten noemen. Ook niet gek, dat dit niet besproken wordt, want zo ver komen ze immers niet als er toch al geen auteursrecht op de foto's rust. Al het andere is dan opeens irrelevant geworden.
  Dat geldt dus ook voor het niet-commerciële gebruik, als we dat al zo mogen noemen en dus ook voor de schadevergoeding. Als er geen auteursrecht op rust, is er geen schade, dus überhaupt geen recht op schadevergoeding.
  Er is in die zin bekend dat er al geprobeerd is te schikken, aangezien er eerst nog een mail is gestuurd. Probleem is vooral dat ze hier in 2012 ook al over gesproken hebben en LAKS toen heeft aangegeven dat Roadside moest vertellen welke foto's volgens hen nog meer van Roadside waren, zodat ze die ook zouden verwijderen. Dat heeft Roadside kennelijk niet gedaan.

  Jouw punten zijn dus niet aan de orde gekomen in de uitspraak. Het gaat er sec om dat er geen auteursrecht op de foto's zou rusten en dat beargumenteert de rechter door te zeggen dat de foto's niet onderscheiden kunnen worden en dat er daardoor dus ook geen objectief bepaalbare creativiteit in zit.

  Rechters kunnen inderdaad matigen, maar deze uitspraak heeft niets meer met het gewone 'redelijkheid en billijkheid' te maken.

 7. Brian
  Brian schreef op maandag 5 oktober 2015 om 14:33  | reageer

  Grappig... Ik ken het vonnis niet, die vind ik ook niet in dit artikel, dus ik reageer puur afgaande op de informatie in dit artikel.

  U kent het vonnis kennelijk wel en weet daardoor wat er wel en niet besproken is op eerdere momenten.

  Persoonlijk zou ik dit artikel dan concreter geschreven hebben zodat we allemaal begrijpen waar het over gaat. Als de informatie veel completer is dan u het beschrijft in dit artikel, dan vind ik het artikel meer stemmingmakerij dan iets waar we allemaal wat aan hebben.

  Let wel, ik ben geen jurist, verre van dat zelfs. Ik heb alleen wel meerdere keren juridisch gestreden omdat mijn beelden zonder toestemming gebruikt werden en tot nu toe heb ik dat altijd gewonnen en beter nog, dit vormt een substantieel deel van mijn inkomen.

 8. Charlotte
  Profiel  Charlotte schreef op maandag 5 oktober 2015 om 14:35  | reageer

  Bijgaand een link naar het vonnis.

 9. Brian
  Brian schreef op maandag 5 oktober 2015 om 15:44  | reageer

  Nogmaals, ik ben zeker geen jurist, maar als ik het vonnis lees, dan zijn er foto's van zowel Laks als Roadside op die Flickr pagina gezet en is het een welles nietes strijd welke foto's nu van wie afkomstig zijn. Daarbij komt dat er een werkrelatie bestond, dus ook een overeenkomst over het gebruik (die is gangbaar in een werkrelatie), dus ik snap de uitspraak wel.

  Het komt er gewoon op neer dat Roadside voor de rechtbank werd vertegenwoordigd door een paar goudzoekers die menen dat de totaal niet rechtsgeldige lijst met richtprijzen voor de fotografie als bron mogen dienen voor een paar flutplaatjes waarvan niet eens is vast te stellen welke foto's nu wel en niet door Roadside gemaakt zijn.

  Omdat dit niet vast te stellen was, wil de rechter aan de foto's de stempel van de maker zien (het kunstzinnige karakter van de foto waaruit blijkt wie de maker is) en die is kennelijk zo minimaal aanwezig, dat het niet duidelijk was welke foto's nu gemaakt zijn door iemand van Laks zelf, en welke niet.

  Nogmaals, ik ben geen jurist, maar ik snap dit verhaal wel en ik denk dat Roadside terecht ook de juridische kosten van Laks moet betalen.

 10. Charlotte
  Profiel  Charlotte schreef op maandag 5 oktober 2015 om 15:58  | reageer

  Het deel over die arbeidsrelatie ging erover of Roadside of dat de fotograaf de auteursrechthebbende zou zijn, als er al auteursrecht op de foto's zou rusten. Er was geen arbeidsrelatie tussen LAKS en de fotograaf.

  LAKS wilde inderdaad dat Roadside zou aanwijzen welke foto's van hen waren, zodat ze die eraf zouden halen. Ik lees daar niet in dat onduidelijk is welke foto's van wie waren, maar wel dat er van beiden foto's op stonden en het nu leek alsof ze allemaal van LAKS waren.

  Roadside kon gewoon aanwijzen welke foto's van wie waren. Daar bestond de discussie ook niet over. Als dat de belangrijkste discussie was, zou er wel bewijs van makerschap gevraagd zijn.

  De discussie ging echter niet over het makerschap maar strandde al een stap eerder, namelijk bij de vraag of er überhaupt auteursrecht op de foto's rust. Omdat de rechter daar 'nee' op heeft geantwoord zijn alle andere vragen irrelevant geworden.

 11. Brian
  Brian schreef op maandag 5 oktober 2015 om 18:01  | reageer

  Misschien lees ik het niet goed hoor, maar volgens mij staat bij4.2 heel duidelijk "Het gaat daarbij om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen" en bij 4.4 "Desgevraagd heeft Roadside c.s. ter compartitie niet kunnen aanwijzen in welke aspecten die op een persoonlijke stempel van de maker zouden kunnen duiden - de onderhavige foto's zich van foto's door andere fotografen onderscheiden".

  Bij 4.5 legt de rechter het dan nog een keer uit. De foto's voldoen niet aan de persoonlijke stempel van de maker.

  Hier staat toch geen woord Russisch in? Die fotograaf heeft daar rondgelopen, maar desgevraagd was niet aan te tonen welke foto's nu wel en niet van die fotograaf waren en als zodanig waren ze ook niet herkenbaar. Verder heeft Laks gevraagd om aan te geven welke foto's van hun fotograaf waren, wat kennelijk nooit beantwoord is.

  En dan gaan we nog even voorbij aan het feit dat de fotograaf c.q. Roadside rechten denkt te kunnen ontlenen aan een totaal uit de duim gezogen prijslijst die op het internet circuleert waar echt geen fotograaf die zijn werk serieus neemt zich iets van aantrekt. Overigens is het gebruiken van zo'n lijst voor zover ik begrepen had zelfs wettelijk verboden omdat dit zou duiden op een onderlinge prijsafspraak, iets wat volgens mij niet mag.

 12. Charlotte
  Profiel  Charlotte schreef op maandag 5 oktober 2015 om 18:16  | reageer

  'Stempel van de maker' werd tot aan deze uitspraak altijd op een andere manier uitgelegd. Normaal gesproken was het zo dat de keuzes van een fotograaf met betrekking tot compositie, uitsnede, standpunt, scherptediepte etc. juist wel als creatief werden aangemerkt. Als dat geen creatieve keuzes zijn, welke keuzes die een fotograaf maakt zijn dan nog wel creatief?

  Jammer is natuurlijk dat er alleen maar staat dat ze het niet aan hebben kunnen wijzen. Wat ze gezegd hebben staat er niet in. Het kan dus net zo goed zijn dat hier de persoonlijke mening van een rechter een hoofdrol heeft gespeeld. Ik zie toch duidelijk dat het verschillende foto's zijn en dat ze (dus) van elkaar te onderscheiden zijn.

  Jij vertaalt het nu kennelijk als 'was niet aan te tonen welke foto's nu wel en niet van die fotograaf waren', maar dat staat niet in het vonnis. Daar staat, zoals je zelf al citeert 'niet kunnen aanwijzen in welke aspecten die op een persoonlijk stempel van de maker zouden kunnen duiden'. Dat gaat dus niet over 'van wie was de foto', maar 'was de foto wel creatief genoeg'. Dat zijn twee totaal verschillende vragen.

  Nogmaals: het hele gebeuren rondom de eerder discussie uit 2012 en de gevraagde bedragen, daar is de rechter niet aan toe gekomen, omdat er al besloten was dat er überhaupt geen auteursrecht op de foto's rust.

  Als je het dan toch wil hebben over de bedragen: vaak genoeg wordt er wel aangesloten op prijslijsten van Foto Anoniem of Pictoright, bij voorkeur nog verdrievoudigd ook met een (onterecht) beroep op de voorwaarden van DuPho (voorheen FotografenFederatie).

  De prijslijsten zijn niet verboden. Het zijn namelijk geen richtprijzen. Het zijn simpelweg de prijzen die Foto Anoniem zelf vraagt wanneer mensen via hen een licentie willen verkrijgen voor een werk waarvan de maker (tijdelijk) onvindbaar is.

 13. Brian
  Brian schreef op maandag 5 oktober 2015 om 20:22  | reageer

  Het spijt me echt, maar de prijslijst waar aan gerefereerd wordt is afkomstig van richtprijzen.nl. Die website is jaren geleden al uit de lucht getrokken omdat het verboden was. Vervolgens duikt deze prijslijst eens in de zoveel tijd op via andere kanalen en wordt er telkens bij gezegd dat het geen richtprijzen zijn, maar daar schoot mijn advocate meteen gaten in. Zolang de prijzen die gehanteerd worden niet zijn veranderd, betreft het de prijslijst die als eerste werd gepresenteerd op richtprijzen.nl

  Zoals al gezegd, ik ben geen jurist, maar mijn inkomen wordt voor een substantieel deel vergaard uit werk van mij dat door anderen zonder toestemming wordt gebruikt. Ik reken dan inderdaad tot 3 keer het bedrag dat ik normaal reken (en tot 5 keer als ze geen naamsvermelding gedaan hebben), maar geloof mij maar dat dit niet om de bedragen gaat zoals die zijn opgenomen in richtprijzen.nl. Zou dat wel zo zijn, dan ging ik rentenieren en zou ik geen boodschappen doen bij de lidl.

  Wat dit vonnis betreft, het is maar een rechter die dit heeft uitgesproken en zoals u zelf al aangeeft, we weten niet wat er besproken is en wat niet de eindconclusie gehaald heeft, maar we mogen toch wel heel zachtjes aannemen dat als de eiser bestraft wordt met bijna 10.000 euro schadevergoeding om de juridische kosten van de gedaagde te betalen, dat het niet zo simpel is als u met dit artikel beschrijft.

  Ik ga me er verder niet meer mee bezig houden, ik heb leukere dingen te doen.

 14. Charlotte
  Profiel  Charlotte schreef op maandag 5 oktober 2015 om 21:21  | reageer

  Bijgaand de link naar de Tarievenlijst Stichting Foto Anoniem.

  Als ze trouwens een lager tarief hadden gevraagd en dat vervolgens wel x5 hadden gedaan, zouden ze hoger zijn uitgekomen...

 15. 100
  100 schreef op maandag 5 oktober 2015 om 23:09  | reageer

  @Charlotte
  Zoals je terecht zegt weten we niet wat er allemaal besproken/aangedragen is, maar we weten wel wat in het vonnis staat.

  Je zegt:
  “Normaal gesproken was het zo dat de keuzes van een fotograaf met betrekking tot compositie, uitsnede, standpunt, scherptediepte etc. juist wel als creatief werden aangemerkt. Als dat geen creatieve keuzes zijn, welke keuzes die een fotograaf maakt zijn dan nog wel creatief?”

  Ik kan in het vonnis niet lezen dat het uitgangspunt dat je noemt afgewezen wordt en denk ook niet dat dit afgeleid kan worden uit het vonnis. Elke foto heeft een compositie, een scherptediepte, een standpunt, een perspectief, een belichting, etc., maar die aanwezigheid *alleen* maakt het nog geen creatief werk in de zin van de wet volgens deze rechtbank.
  Niet elke zin die ik type is automatisch ook een letterkundig werk, er is meer voor nodig om auteursrecht te kunnen claimen. Dat concept wordt hier toegepast op fotografie - naar mijn mening - en als je op die basis iets wilt claimen moet duidelijk zijn dat “het persoonlijke stempel” ook echt aanwezig is in het werk.
  Dat is duidelijk niet gelukt in de ogen van deze rechtbank. Het vonnis heeft echter alleen betrekking op genoemde foto’s en je kunt dat niet zomaar extrapoleren naar andere foto’s en concluderen dat de zaken die je noemt niet langer als teken van creativiteit worden aangemerkt in andere gevallen.

 16. Charlotte
  Profiel  Charlotte schreef op dinsdag 6 oktober 2015 om 06:47  | reageer

  Dat is dus een extra criterium. Een die er nog niet was. Bovendien een die je niet rond krijgt als je het op een positieve manier wil toepassen.

 17. 100
  100 schreef op dinsdag 6 oktober 2015 om 08:34  | reageer

  Laat ik het je anders vragen.
  Wat is volgens jou het verschil tussen een foto die gekenmerkt wordt als banaal en/of triviaal en een foto waarop auteursrecht van toepassing is?

  Die foto's moeten per definitie *onderscheidende* kenmerken hebben om het verschil überhaupt te kunnen duiden, zo niet dan zit er op elke foto automatisch auteursrecht en we weten dat dat niet het geval is. Ook banale foto’s hebben een maker, perspectief, scherptediepte, compositie, etc. die gekozen is door de maker.

  In de meeste auteursrechtzaken wordt de vraag of auteursrecht van toepassing is op het werk volgens mij niet betwist, alleen hoe het auteursrecht toegepast dient te worden. Hier wordt die kernvraag echter wel betwist.

 18. W. Kruit
  W. Kruit schreef op dinsdag 6 oktober 2015 om 13:02  | reageer

  Dit lijkt mij bij uitstek een vonnis dat tot het hoogste niveau (de Hoge Raad) moet worden uitgevochten. Als dit niet wordt teruggedraaid, ben je als reportagefotograaf vogelvrij...

 19. Edouard
  Edouard schreef op dinsdag 6 oktober 2015 om 16:29  | reageer

  Het is bekend dat de rechterlijke macht in Nederland op hol geslagen is. Dit is weer een duidelijk voorbeeld: eigen interpretatie van kunst door onkundig persoon. En iedereen mag het vervolgens zelf uitzoeken.

 20. Brian
  Brian schreef op dinsdag 6 oktober 2015 om 17:23  | reageer

  Ik kan het toch niet laten nog een keer te reageren want het gaat op deze manier een eigen leven leiden.

  De schrijfster van dit stuk heeft haar eigen interpretatie gegeven over de uitspraak van deze rechter en daar al meteen met de kop van dit artikel een waardeoordeel over losgelaten. Door de vraagstelling "Hebben we niet meer op alle foto's auteursrecht?" lijkt het zo te zijn dat we dit vroeger wel hadden en dat dit recht ons is afgepakt door de beslissing van een rechter. Die interpretatie is niet juist.

  Geen werk, of dat nou om letterkunde gaat of om fotografie, heeft standaard auteursrecht. Er moeten kenmerken zijn die maken dat een werk uniek in zijn soort is om auteursrecht te kunnen claimen. In dit heel specifieke geval vond de rechter dat de eiser dit niet kon aantonen, en dat zegt dus niets over fotografie in zijn algemeenheid.

  op een boodschappenlijstje rust ook geen auteursrecht, tenzij het door Stephen King geschreven is, maar dan lopen de koude rillingen je ook over de rug na het lezen. Het verschil tussen al die andere boodschappenlijstjes en die van Stephen King is dan ook dat je onmiddellijk de stempel van de maker er in terug kunt vinden.

  Ik denk dat er hier vooral verwarring is over de toegevoegde waarde van een fotograaf. Het is een feit dat geen enkele fotocamera een foto maakt zonder dat iemand het ding bedient. Dat er dus iemand is geweest die een paar standaard dingen gedaan heeft, is logisch maar is niet per definitie een reden om auteursrecht te kunnen claimen, we zouden in een heel vervelende wereld leven als dat wel zo was, denk daar maar eens verder over na. Er moet dus een toegevoegde waarde aan de bedienaar van de camera hangen die het stempel van de creator op de foto drukt. Dat is dan ook het enige wat betwist wordt in deze zaak, namelijk dat niet kan worden aangetoond dat deze unieke eigenschappen aanwezig zijn.

  Verder blijft dit ook op andere punten een hele gekke zaak want Laks huurt dus een bedrijf in om te fotograferen, maar die foto's mogen ze dus kennelijk niet gebruiken. De reden die daarvoor geldt ontgaat mij en is ook niet te vinden in het vonnis.

  Laten we nu niet meteen allemaal op onze achterste benen springen en roepen dat de rechterlijke macht niet deugt en dat we van mij part een jury stelsel moeten invoeren... Er is niets aan de hand en er is niks veranderd aan het normale auteursrecht dat fotografen wel of niet genieten. Zaken als deze zijn er honderden van gevoerd en toevallig is deze uit de brei omhoog gekomen en door iemand opgepikt om er een blogje over te schrijven.

 21. Han
  Han schreef op dinsdag 6 oktober 2015 om 18:48  | reageer

  De link werkt niet meer. Bijgaand een andere link naar vonnis. https://www.boek9.nl/files/B92015/B920150930_Rb_Amsterdam_Roadside_v_LAKS.pdf
  Interessante uitwisseling van gedachten. Bij mij wekt het de vraag op: had roadside iets kunnen doen om dit te voorkomen, door bijv. met een contract te werken, of duidelijke voorwaarden nij het afleveren van de foto's?

 22. Charlotte
  Profiel  Charlotte schreef op dinsdag 6 oktober 2015 om 19:02  | reageer

  Het zou mooi zijn als ook een hof zich hierover uit zou laten, maar daarvoor moet in beroep gegaan worden.

  Roadside had dit inderdaad kunnen voorkomen door duidelijkere afspraken te maken.
  In dit geval is het zelfs zo dat ze in 2012 ook van wat foto's gezegd hebben dat die niet door LAKS openbaar gemaakt hadden mogen worden (op Flickr) en dat LAKS vervolgens aan roadside heeft gevraagd of er nog meer foto's van hen zijn, zodat ze die ook offline konden halen. Roadside heeft op die laatste vraag kennelijk nooit meer gereageerd.

Deel jouw mening

Let op: Op een artikel ouder dan een week kan alleen gereageerd worden door geregistreerde bezoekers.
Wil je toch reageren, log in of registreer je dan gratis.
Masterclass Landschapsfotografie met Bas Meelker
Van Beeld naar Kunst met Micky Hoogendijk
Toon alle artikelen binnen Nieuws

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

45.062 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord