Levenslang toegang tot al onze cursussen. Nu 100 euro korting én inclusief 1 jaar VIP toegang! Nu levenslang lid worden.
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

Michelle Peeters

AVG en Portretrecht

zaterdag 19 mei 2018, 14:41 door | 18.587x gelezen | 28 reacties

Als straat-, journalistiek-, of portretfotograaf krijg je vanaf 25 mei ook met de nieuwe Privacy (AVG) wet te maken. Want portretten zijn ook persoonsgegevens die iemand kunnen identificeren.

Op de site van Charlotte's Law staat een leuk artikel hierover dat hopelijk wat duidelijkheid kan scheppen in de mogelijke gevolgen hiervan voor jou als fotograaf.

Privacy avg photo frederik trovatten

Foto: Frederik Trovatten

Privacy


Privacy is een overkoepelend begrip dat bestaat uit 3 items:

 1. Algemene Verordenging Gegevensbescherming (AVG): namen, adressen, locatiegegevens, portretten;

 2. Portretrecht: bepaalt wanneer een portret door een fotograaf of een derde gepubliceerd mag worden;

 3. Het algemene grondrecht op het hebben van een privéleven


En daarnaast heb je dan ook nog eens de rechten van een fotograaf die om de hoek komen kijken.

Wanneer persoonsgegeven?


Een portretfoto is alleen een persoonsgegeven als je er een persoon mee kunt identificeren, waarop dus een herkenbaar gelaat te zien is. Dat kan ook op een groepsfoto zijn. Op een straatfoto kan dus ook iemand herkenbaar (identificeerbaar) in beeld staan.

Voor de AVG is wel bepaald dat er sprake moet zijn van onevenredige inspanning om een persoon op een foto te identificeren.

Met nieuwe technieken, zoals gezichtsherkenning-software zou die inspanning natuurlijk steeds minder kunnen worden. Dus wellicht wordt de wet in de toekomst nog aangepast.

Privacy avg photo manuel doffou

Foto: Manuel Doffou

Groepsfoto's


Foto's waarvan je dus wel weet wie je op de foto zijn, ongeacht het aantal personen, of waarbij je met wel enige moeite kunt achterhalen wie het geweest moeten zijn, zijn daarom wel verwerkingen van persoonsgegevens.

De personen staan immers herkenbaar afgebeeld en zijn zonder onevenredige inspanning identificeerbaar.

Straatfotografie


Een ander verhaal dan straatfoto's waar personen vaak als bijvangst zijn afgebeeld in het geheel.

Kinderen


Met kinderen moet je extra voorzichtig omgaan, maar de regels zijn eigenlijk hetzelfde. Vooral omdat ze zelf nog weinig te zeggen hebben en gevolgen nog niet kunnen overzien, moeten volwassenen voor hen keuzes maken.

Als er toestemming is gegeven voor het publiceren van kinderfoto's, door hun ouders, mag deze toestemming door de kinderen zelf worden ingetrokken vanaf het moment dat ze 16 zijn en er zelf over kunnen en mogen beslissen.

Privacy avg bryan fernandez

Foto: Bryan Fernandez

Uitzonderingen


Portretfoto's zijn bijzondere persoonsgegevens, omdat er bijna altijd ras of etniciteit uit af te leiden valt en mogelijk bijvoorbeeld ook een geloofsovertuiging en gezondheidsgegevens.

Daarom mag je ze niet verwerken, tenzij er gebruik gemaakt kan worden van de volgende uitzonderingen:

 • Het gaat juist om foto's die iemand moeten identificeren (foto's voor personeelspasjes, schoolpasjes) of de persoon heeft zelf al zijn/haar portretfoto's openbaar gemaakt (op internet) zodat het bijzondere gegeven al bekend is voor de buitenwereld.

  Of er is expliciete toestemming gegeven voor publicatie (dat mag ook mondelinge toestemming zijn);

 • Als fotograaf mag je portretfoto's verwerken in het kader van journalistieke doeleinden. Je kunt dat dus doen in het kader van vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid geldt ook voor commerciële uitingen en als je ervoor betaald hebt gekregen;

 • Als fotograaf mag je portretfoto's verwerken als artistieke uitingsvorm. Ook hier kun je inzetten op de vrijheid van meningsuiting.

  En ook hier geldt die vrijheid voor commerciële uitingen en als je betaald hebt gekregen voor het maken van het portret. Dit hoeft het niet minder artistiek te maken. Pasfoto's (niet artistiek) vallen niet onder deze artistieke uitingsvorm!


Avg photo david clarke

Foto: David Clarke

Grondslag


Ondanks dat je je als fotograaf meestal kunt beroepen op journalistieke doeleinden en artistieke uitingsvormen heb je nog steeds een grondslag nodig om bijzondere persoonsgegevens überhaupt te mogen verwerken.

Ik heb zelf in mijn privacyverklaring onderstaande grondslag opgenomen:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. DeuxBleus fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze incidentele nieuwsbrief
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren


Dit geldt ook voor hobbyfotografen. Als het gebruik tenminste niet alleen voor huiselijke doeleinden is. Als je personen fotografeert, verwerk je persoonsgegevens. In dat geval zul je dus ook moeten voldoen aan de AVG. Je zal de verwerking dan moeten baseren op een grondslag uit de AVG.

Photo leo böhland

Foto: Leo Böhland

Portretrecht


Als fotograaf zul je in de meeste gevallen je portretten gewoon mogen blijven verwerken. Als dat in het kader van de AVG niet mag, kom je hier niet eens aan toe.

Maar hoe zit het dan eigenlijk met dat portretrecht? Bij portretrecht gaat het alleen om het openbaar maken of publiceren van het portret.

Portretrecht kent 2 situaties:

 1. Niet in opdracht gemaakte portretten: hierbij gaat het alleen om de herkenbaarheid /identificeerbaarheid en de belangenafweging tussen de fotograaf (vrijheid van meningsuiting) en de geportretteerde (privacybelang) bij het openbaar maken ervan.

  Het hangt ervan af wat in een bepaalde situatie zwaarder weegt. Geportretteerden hebben geen vetorecht en het recht op vrijheid van meningsuiting kan best zwaar wegen! Als iemand je straatportretten niet mooi vindt is dat dus nooit voldoende reden voor een verbod.

  Dit vanwege die uitzondering voor journalistiek en artistiek werk, waardoor persoonsgegevens wél verwerkt mogen worden.

 2. Wél in opdracht gemaakte portretten: hierbij verandert de situatie niet echt. Je maakt gewoon afspraken over wat jij als fotograaf of een derde met de portretten mag doen (portretrecht/privacyrecht) en wat de geportretteerde met het portret mag doen (auteursrecht).


Photo jakob owens.jpeg

Foto: Jakob Owens

Publiceren/openbaar maken


Portretfoto's mag je wel op je eigen website publiceren, zeker als je daar ook nog een goede privacyverklaring op hebt staan. Ook inzenden naar tijdschriften en nieuwsbladen ter publicatie mag.

Straatfoto's en foto's gemaakt in openbare ruimtes mag je in de basis nog wel maken. Publiceren ook wel, bijvoorbeeld op je eigen website.

Voor je eigen website kun je gebruik maken van je gerechtvaardigd belang, waarbij je vanwege de artistieke uitingsvorm een uitzondering bent op de regel dat bijzondere gegevens (waaronder portretten) verwerkt mogen worden.

Publicatie op Social media (en ook websites van derden) is echter niet altijd verstandig vanwege hun eigen voorwaarden die niet corresponderen met de AVG. En bovendien weet je niet altijd wat er dan met die portretten kan gaan gebeuren.

Voor opdrachtgevers of afnemers van je portretten wordt het wel een ander verhaal en hangt het ervan af waarvoor ze de portretten gaan gebruiken. Bij journalistieke foto's (straatfotografie bijvoorbeeld) zal er niet veel aan de hand zijn.

Maar bij bedrijfsfotografie (smoelenboek) of scholen (portretten en groepsfoto's van kinderen) is er weer toestemming nodig van de geportretteerden.

De verantwoordelijkheid ligt hierbij vooral bij je opdrachtgever, die er zelf voor zal moeten zorgdragen aan de AVG te voldoen. Jij hoeft als fotograaf alleen maar de portretten te leveren aan je opdrachtgever, de rest van de verantwoordelijkheid ligt daar.

Bij schoolfotografie zou de school de toestemming al geregeld kunnen hebben. Zij hebben namelijk voor zichzelf ook toestemming nodig om foto's te mogen publiceren bijvoorbeeld. Ik heb zelf een verwerkersovereenkomst afgesloten met de scholen waarvoor ik de schoolfotografie verzorg. Zij hebben hiertoe zelf het intitatief genomen.

Met toestemming mag alles, maar zorg wel dat die voldoet aan de vereisten van toestemming, dat je de toestemming kunt aantonen en houd er rekening mee dat toestemming ook altijd weer ingetrokken mag worden.

Toestemming zou ook mondeling mogen, maar als het nergens is vastgelegd kun je het lastig bewijzen.

Bewaren en Beveiligen


Als fotograaf mag je best behoorlijk wat meer dan anderen mogen. Maar let wel op dat je je (portret-)foto's goed bewaart en ook beveiligt. Als ze niet meer relevant zijn zou je ze moeten verwijderen. Of zet een bewaartermijn van zo'n 10 jaar in je privacyverklaring.

In mijn geval komt het nog weleens voor dat klanten van jaren geleden te kampen hadden met een crash van hun discsysteem en hun foto's kwijt waren.

Ik bied als extra service aan dat ze dan hun foto's (waarvoor al betaald is) opnieuw kunnen verkrijgen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en het wordt ook erg gewaardeerd.

Houd er echter rekening mee dat klanten ook kunnen eisen dat oude portretfoto's worden verwijderd. Voldoe in dat geval altijd aan dit verzoek!

Meer weten?


Als je meer wilt weten over AVG en welke gevolgen dit heeft voor jou als fotograaf kun je een webinar AVG volgen bij Charlotte's Law & Fine Prints.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Michelle Peeters

Over de auteur

Michelle Peeters is fotografe en oprichter van DeuxBleus Fotografie. Michelle herkent het bijzondere in het gewone en het gewone in het bijzondere. Ze heeft zich nooit willen specialiseren en is daardoor van alle markten thuis.

28 reacties

 1. Alexander van der Dussen
  Alexander van der Dussen schreef op zaterdag 19 mei 2018 om 20:03  | reageer

  Als je in de privacy verklaring opneemt dat gemaakte foto's 10 jaar worden bewaard betekent dit volgens mij ook dat je dan extra zorg moet dragen aan je back-ups. Persoonlijk vindt ik deze AVG behoorlijk ver gaan. Ik doe zo nu en dan op openbare evenementen fotograferen. Soms in opdracht, soms zelfstandig. Ik heb nu sterk het gevoel dat deze vorm van fotografie bijna onmogelijk wordt gemaakt. Een organisator heeft beeldmateriaal nodig ter promotie, zowel voor als na het evenement. En aan iedereen toestemming vragen is niet mogelijk.

 2. Michelle Peeters
  Profiel Michelle Peeters schreef op zaterdag 19 mei 2018 om 20:41  | reageer

  @Alexander: voor wat betreft die bewaartermijn van je foto's ben ik het volledig met je eens! Ik pieker er niet over om fotobestanden te gaan verwijderen. De vraag is natuurlijk ook wie dit allemaal gaat controleren (!?). Ik bewaar alles op een lokaal discsysteem en niet eens in de cloud! Als je voor evenementen fotografeert is de evenement-organisator verantwoordelijk, niet de fotograaf!

 3. alexander van der Dussen
  alexander van der Dussen schreef op zaterdag 19 mei 2018 om 20:55  | reageer

  @Michelle: het gaat niet zo zeer over het zelf verwijderen van foto's maar in geval van defecten. 10 jaar is een eeuwigheid in computerland. En hoewel de kans klein is brand er nog regelmatig een huis af of wordt er egens een PC, laptop of externe HD gestolen. Door op te geven dat foto's 10 jaar worden bewaard moet je ze dus ook echt 10 jaar kunnen leveren. Als je een bewaartermijn opneemt zou ik er denk ik iets van maken dat de bewaartermijn max x jaar is waarbij de x een jaartal is.

  Als ik voor evenement fotografeer dan heb je gelijk. Als ik bij een evenement fotografeer dan ligt de vertandwoordelijkheid bij mij. Natuurlijk val dit gedeeltelijk onder journalistiek, maar niet alles. En bij een overzicht foto ga je natuurlijk niet aan iedereen vragen of de persoon bezwaar heeft. Ik vraag mij hierbij af wat de regels zijn als ik tijdens het event flyers zou verspreiden waarop staat wat er met foto's gebeurd.

 4. Michelle Peeters
  Profiel Michelle Peeters schreef op zaterdag 19 mei 2018 om 21:01  | reageer

  @Alexander: ja die bewaarplicht is inderdaad helemaal van de zotte.. Een CD of DVD gaat niet eens 10 jaar mee en een disk-crash kan iedereen overkomen. Misschien moeten we daar maar niet al te zwaar aan tillen, ik doe het in ieder geval niet!

  Je hebt natuurlijk niet alleen de journalistieke, maar ook de artistieke uitingsvorm en bovendien de vrijheid van meningsuiting waar je als fotograaf gebruik van kunt maken. Ik denk eerlijk gezegd niet dat je je altveel zorgen hoeft te maken. Je voelt zelf vaak wel aan of iets ok is of niet. En als je altijd de mogelijkheid biedt om foto's op verzoek te laten verwijderen is er denk ik niet heel veel aan de hand.

 5. Frans van der Kolff
  Frans van der Kolff schreef op zondag 20 mei 2018 om 16:46  | reageer

  Opnieuw mijn dank voor een helder artikel. Ik heb gisteren nog een aantal andere websites geraadpleegd, om voor mijn situatie de beste oplossing te vinden. Het valt me op dat de groep van hobbyisten die geen geld verdienen met hun foto's maar ze alleen willen laten zien, geen personen op hun beelden vastleggen en geen bezoekers volgen of registreren, nergens genoemd wordt - terwijl het toch een groep van (denk ik) tienduizenden is. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gedaan alsof iedereen zonder uitzondering onder de AVG valt, maar daarop valt dus nog wel wat af te dingen, zoals hiervoor aangegeven.

  Zeldzaam vind ik het, dat terwijl de AVG beoogt de privacy van gebruikers te beschermen, de privacy van de websitemaker geschonden wordt door de verplichting zijn of haar volledige adresgegevens te vermelden. Nergens lees je een verantwoording waarom dit zou moeten. Hoe nodig en nuttig is het en wie controleert vervolgens of de gegevens wel correct zijn?

  Wat me ook opvalt: ik heb een rondje gemaakt langs de websites van beroeps- of semiberoepsfotografen die ik ooit geboekmarkt heb omdat ik het mooie sites vond. Op vrijwel geen van deze websites zie ik een privacyverklaring, terwijl ze wel personen op beeld vastleggen en een verdienmodel hebben, met alles wat daar aan persoonsregistratie bijhoort.

  Ik houd me er mee bezig, omdat een hobby voor mij beslist 'plezier zonder gedoe' moet blijven. Ik los het voor mezelf maar op met onderstaande verklaring, de verwijdering van mijn gastenboek en alle foto's waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld. Alleen de natuurfoto's blijven over. En op het moment dat sommige diersoorten voor de wet als niet-menselijke persoon worden erkend (wat ik overigens zéér zou toejuichen), stop ik met m'n website en ga ik alleen nog maar mooie fotoboeken maken! knipoog Uw recente artikelen over fotoboekenmakers heb ik al met veel belangstelling gevolgd. knipoog

  Kijk, zo wil ik het gaan doen, met de volgende zinnetjes:
  "HetMagazijn verwerkt op geen enkele manier persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). HetMagazijn registreert geen bezoekers van de website. HetMagazijn gebruikt geen cookies of andere methoden om gebruikers te volgen. HetMagazijn publiceert geen foto's waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld. Wanneer u contact zoekt met HetMagazijn, kunt u dat alleen doen via het op de contact-pagina vermelde email-adres, via uw eigen emailprogramma - niet via de website van en dus ook niet geregistreerd door HetMagazijn."

 6. Andrea
  Andrea schreef op zondag 20 mei 2018 om 17:05  | reageer

  Waar ik maar niet uit kom is de vraag hoe de AVG regels staan tegenover het auteursrecht. Als je persoonsgegevens opslaat, zoals portretfoto's, mag de geportretteerde verzoeken om het verwijderen van deze gegevens. Hij/zij mag ze gegevens ook overdragen aan derden.

  Nu lijkt het me wel heel vervelend als ik werk wat door mij gemaakt is (en waar dus auteursrecht op rust) moet verwijderen uit mijn archieven.

  Ik kan natuurlijk in de privacy verklaring opnemen dat de gegevens maximaal 10 jaar worden bewaard. Maar wat als die persoon over 5 jaar verzoekt om zijn gegevens (dus foto's) over te dragen of te laten verwijderen?
  Kan dat gewoon zomaar?

 7. Michelle Peeters
  Profiel Michelle Peeters schreef op zondag 20 mei 2018 om 17:08  | reageer

  @Andrea: wat dat betreft inderdaad, helaas... Als een geportretteerde eist dat zijn/haar foto’s verwijderd worden zul je daar gehoor aan moeten geven. Maar ik verwacht zelf niet dat dit ooit gaat gebeuren..

 8. Andrea
  Andrea schreef op maandag 21 mei 2018 om 12:18  | reageer

  Ha Michelle dank je wel voor je reactie!

  Eerder was het gewoon zo dat als iemand niet wilde dat zijn foto online stond dat je dan deze verwijderde (ivm zijn/haar portretrecht), zeker als daar geen afspraken over waren gemaakt van te voren. Daar deed ik ook nooit moeilijk over.
  En dan bewaarde je de foto gewoon in je archief.

  Met deze nieuwe regel vind ik het behoorlijk storend dat het auteursrecht minder 'waard' is geworden. Welk belang heeft deze persoon erbij dat zijn foto volledig uit mijn archief verwijderd wordt. Kan dat hem of haar schaden? Het voordeel voor die persoon is dat zijn of haar foto nooit meer ergens kan opduiken nadat deze eenmaal door mij verwijderd is, maar het is eigenlijk vreemd dat het auteursrecht dat het onderspit delft.

  Aan de andere kant verwacht ik inderdaad ook niet dat men zich vaak/snel zal melden. Ik zal sowieso een bewaartermijn opnemen in mijn privacy verklaring.

 9. Michelle Peeters
  Profiel Michelle Peeters schreef op maandag 21 mei 2018 om 12:28  | reageer

  @Andrea: ik kan me zoiets wel voorstellen als een klant of geportretteerde echt niet blij is met zijn/haar foto's. Ik zou dan zelf ook niet willen dat die foto's een eeuwigheid bewaard worden. Maar in zo'n geval heb je die foto's dan vaak zelf al opnieuw (en wel tot tevredenheid) gemaakt. Dus ik verwacht hier zelf geen problemen mee.

  Het belangrijkste van deze nieuwe wet is dat je als fotograaf of organisatie transparanter moet worden in wat je doet. Er zijn meer rechten van betrokkenen (geportretteerden) bij gekomen en je hebt als fotograaf een uitgebreidere verantwoordingsplicht waardoor je meer moet vastleggen. Als je kunt aantonen dat je discreet met je foto's omgaat en blijft omgaan, (goede privacyverklaring) dan heb je alles afgedekt.

 10. Koen Van de moortel
  Profiel Koen Van de moortel schreef op dinsdag 22 mei 2018 om 16:19  | reageer

  Man, man, man, dit gaat toch voor serieuze rechtsonzekerheid zorgen voor straatfotografen! En hoeveel mensen gaan er op straat niet beginnen protesteren als je hen wil fotograferen, gewoon omdat ze zot gemaakt zijn door heel die "privacy"-rage?

 11. Bernard
  Profiel Bernard schreef op woensdag 23 mei 2018 om 11:30  | reageer

  Hallo Michelle en lezers. Dat hele AVG verhaal komt nogal heftig binnen en ik heb daar een vraag over. Jaarlijks worden er in het dorp een kampioenschap xxx gespeeld. Het plaatselijke café/restaurant is de sponsor van één van de teams. Jaarlijks maak ik daar (als hobbyfotograaf) foto's op verzoek van de sponsor. 's Avonds plaats ik de bewerkte foto's op de site van de sponsor. Kan/kunnen je/jullie me vertellen hoe AVG hiermee omgaat?

 12. Michelle Peeters
  Profiel Michelle Peeters schreef op woensdag 23 mei 2018 om 11:36  | reageer

  @Bernard: een website is wel iets anders dan social media. Een goede privacyverklaring daarop en ik denk dat je weinig problemen hoeft te verwachten.

 13. Bernard
  Profiel Bernard schreef op woensdag 23 mei 2018 om 11:43  | reageer

  Excuus, excuus, excuus. Met de site van de sponsor bedoel ik de FB-pagina van de sponsor...

 14. Michelle Peeters
  Profiel Michelle Peeters schreef op woensdag 23 mei 2018 om 11:45  | reageer

  @Bernard: kijk eens naar deze link.

 15. Huub Sanders
  Huub Sanders schreef op donderdag 24 mei 2018 om 10:23  | reageer

  Geen reden tot paniek:

  https://www.dupho.nl/36-home/489-avg-en-portretfoto-s-geen-paniek

 16. Alexander
  Alexander schreef op donderdag 24 mei 2018 om 10:37  | reageer

  @Michelle. In het document waarvan je de link naar Bernard hebt gestuurt staat volgens mij een tegenstrijdigheid tussen artikel 3.2 en artikel 3.4. In artikel is het wel toegestaan om beeldmateriaal de maken en publiseren en in 3.4 mag het weer niet. Dit geeft volgens mij alleen maar weer aan hoe moeilijk de materie is als zelf juristen bij DAS zichzelf tegenspreken. Ik heb de rest van het document nog niet gelezen.

 17. Michelle Peeters
  Profiel Michelle Peeters schreef op donderdag 24 mei 2018 om 10:41  | reageer

  @Huub: heel fijn dit artikel! Het valt dus inderdaad wel mee allemaal!
  @Alexander: dit laatste artikel van Dupho biedt meer duidelijkheid!

 18. Alexander
  Alexander schreef op donderdag 24 mei 2018 om 12:06  | reageer

  @Michelle: wat mij betreft biedt het artikel van Dupho helemaal geen duidelijkheid. Je hoort en leest gewoon verschillende verhalen. Waar Dupho en Charlotte zeggen "er veranderd niet veel dus er is geen reden om je druk te maken" Zegen de juristen van DAS juist het ene moment dat iets wel mag en daarna dat het weer niet mag. Dit schept verwarring. Hoe dan ook de tijd zal het gaan leren.

 19. R K
  R K schreef op donderdag 24 mei 2018 om 15:11  | reageer

  @Alexander: ik denk dat er niet één algemeen antwoord te geven is, omdat het zelfs per foto verschilt. Ik wil de verwarring niet groter maken dan het al is met nog een link, maar de info van de NVJ is wel wat overzichtelijker:

  Over straatfotografie wordt bijvoorbeeld gezegd: "Bij foto’s gemaakt in de openbare ruimte waar mensen op te zien zijn, moet je je steeds afvragen of er sprake is van een persoonsgegeven. Denk aan straatfotografie, publiek bij een voetbalwedstrijd, mensen op een kermis etc. Kunnen de personen die daarop staan zonder onevenredige inspanning worden geïdentificeerd? Zo ja, dan is er sprake van een persoonsgegeven en is de AVG van toepassing."
  Voor elke foto kan de beoordeling dus anders uitpakken, afhankelijk van hoe de personen op de foto staan. Daarom is het ook voor juristen lastig een standaard antwoord te geven.

 20. Michelle Peeters
  Profiel Michelle Peeters schreef op donderdag 24 mei 2018 om 15:50  | reageer

  @Alexander: 'zonder onevenredige inspanning te identificeren' staat inderdaad ook op Charlotte's blog. Maar uit de Dupho info maak ik nu juist weer op dat alleen als de foto BEDOELD is om iemand te identificeren, dat het dan pas een persoonsgegeven is... Het laatste geval zou het veel gemakkelijker maken voor bijvoorbeeld straatfotografen!

 21. R K
  R K schreef op donderdag 24 mei 2018 om 16:40  | reageer

  @Michelle: die uitleg van DuPho lees ik elders nergens, en is dus wellicht wat gemakzuchtig. Overal staat dat een foto van een persoon per definitie is een persoonsgegeven is, en dus getoetst moet worden aan de AVG. Ook al heb je 'm niet gemaakt met dat doel. Extreem maar duidelijk voorbeeld: wanneer je op straat een leuke foto maakt van een winkelmeisje in werkkleding die toevallig nog een naamkaartje op heeft, dan is zij makkelijk te identificeren. En dus gelden dan de AVG regels, ook al heb jij die foto gemaakt omdat ze in mooi licht liep.

  Wat ik bij straatfotografen nu zie, is dat zij op hun website een disclaimer zetten met de nadrukkelijke vermelding dat de foto's artistieke uitingen zijn zonder commercieel doel (wat mogelijk de AVG omzeilt). Wellicht werkt dat in de praktijk; maar ik ben geen jurist, dus ik durf niet te zeggen of dat voor elke foto voldoende zal zijn.

 22. Alexander
  Alexander schreef op donderdag 24 mei 2018 om 19:05  | reageer

  @Michelle en @R K: Wat ook nog speelt is dat de informatie die Dupho, DAS en NVJ geeft geldt voor beroepsfotografen. Zij hebben een duidelijk redelijk belang in het fotograferen en kunnen dus inderdaad onder de noemer van journalistiek foto's nemen op straat, bij sport en overige evenementen. Ook omdat er van de aantal foto's die zij nemen er maar een enkele uberhoudt ook gepubliceerd zal worden. Voor de amateur / hobby fotograaf ligt dit in mijn beleving toch anders. Iedere fotograaf moet bij iedere foto beslissen voor wie het belang groter is, voor de fotograaf of voor de persoon(en) die op de foto komen te staan. Bij een beroepsfotograaf is dit belang duidelijker. Bij de amateur/hobby fotograaf kun je dit dus afvragen welk belang de fotograaf heeft bij het maken/ publiceren van de foto. En zolang er geen redelijk belang is voor de fotograaf mag deze de foto niet publiceren zonder toestemming. En meerdere foto's maken van personen of groepen personen tijdens een evenement kan ik niet echt artistiek noemen. En als het doel is om een sfeer reportage te maken van het evenement dan is het nog maar de vraag in hoeverre het nodig is dat daar tientallen foto's voor worden gepubliceerd en waarom juist die foto's. Tot nu toe mocht je personen op straat gewoon fotograferen en publiceren. De persoon had alleen bij een aannemelijk belang het recht om publicatie tegen te houden. Nu moet je als fotograaf het belang vooraf al afwegen en dat kun je alleen doen als je het belang van de persoon kent.

  Hoe dan ook denk ik nog steeds dat de materie moeilijker is dan juristen als Charlotte en die bij DAS en Dupho ons willen doen geloven voor bij de amateur / hobbyfotografen. Het biedt teveel ruimte aan interpretatie.

 23. R K
  R K schreef op donderdag 24 mei 2018 om 22:55  | reageer

  @Alexander: Fotograaf en journalist zijn geen beschermde beroepen. Voor de AVG telt de inhoud en functie van de foto, niet wie 'm maakt. Wanneer je bijvoorbeeld als vrijetijdsfotograaf bij een hardloopwedstrijd de top 3 bij de finish fotografeert en die foto's op een blog plaatst of op Facebook, is dat ook een journalistieke uiting en dus een uitzondering. Je informeert je bezoekers over de wedstrijd, ook al ben je geen betaald (foto)journalist. Fotografeer je echter een van de laatste lopers die doodziek over de finish gaat (en die ook nog makkelijk identificeerbaar is door een zichtbaar startnummer), dan is dat journalistieke belang er niet. Bij dat soort foto's zul je dus een inschatting moeten maken. Gezond verstand en empathie zijn bij die keuze (hoe vindt iemand het om zo online te kijk te staan?) wellicht een betere leidraad dat het grijze gebied van de AVG.

 24. Mac
  Mac schreef op vrijdag 25 mei 2018 om 07:55  | reageer

  @RK
  dit staat dus in het AVG:
  De verwerking van foto's mag niet systematisch worden beschouwd als verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, aangezien foto's alleen onder de definitie van biometrische gegevens vallen wanneer zij worden verwerkt met behulp van bepaalde technische middelen die de unieke identificatie of authenticatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Dergelijke persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij de verwerking is toegestaan in in deze verordening vermelde specifieke gevallen

  Dus de uitleg van Dupho klopt gewoon

 25. R K
  R K schreef op vrijdag 25 mei 2018 om 10:00  | reageer

  @Mac: door gezichtsherkenning programma's en bijvoorbeeld EXIF data bevat een foto al snel biometrische info, waarmee de afgebeelde persoon geïdentificeerd kan worden. Opslaan en publiceren is dan verwerking van persoonsgegevens, tenzij het onder de uitzonderingen valt (journalistiek, artistiek). Dat is ook de essentie van de quote die jij geeft. DuPho gaat ervan uit dat je je als fotograaf als snel kunt beroepen op de uitzonderingen, anderen (zoals veel juristen op het web) zijn daar voorzichtiger over. Het zal in de praktijk moeten blijken.

 26. Mac
  Mac schreef op vrijdag 25 mei 2018 om 16:41  | reageer

  @RK deze quote is gewoon een kopie van het AVG. Dit staat er letterlijk in, ik heb gewoon copy paste gedaan.
  Er staat dus gewoon dat in beginsel een foto niet als biometrische data mag beschouwen. behalve als je het verwerkt met middelen die unieke identieficatie mogelijk maakt. Dus je kan gewoon een straatfoto maken en hem laten zien op social media, want je verwerkt hem niet om biometrische data af te lezen. Dat iemand die foto zou kunnen misbruiken om het te doen is een ander verhaal.
  En uiteraard doen alle justisten en advocaten voorzichtig, want als ze hem uitleggen ja klopt, een foto mag je in beginsel niet als biometrische data beschouwen, dan schoppen ze hun eigen deuren in, kunnen ze nooit meer iemand verdedigen die vind dat een straatfoto bv verwijderd moet worden vanwege biometrische data. Want hij heeft immers gezegd, dat het in beginsel niet zo is.

 27. R K
  R K schreef op vrijdag 25 mei 2018 om 17:48  | reageer

  @Mac: misschien moet je even de betekenis van "quote" opzoeken, dan zul je zien dat ik echt wel had begrepen dat je een stukje tekst uit de AVG had gehaald.

  Wat jij "een ander verhaal" noemt, is nu juist waar het hier om draait: de mogelijkheid die je door het plaatsen van een foto biedt aan derde partijen om de afgebeelde persoon/personen te identificeren. Ook al is dat niet je bedoeling. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe daar vanaf nu in de praktijk mee om zal worden gegaan. De juristen niet, maar DuPho ook niet.

  In het beste geval hoop ik dat het hele AVG verhaal (straat)fotografen wat bewuster maakt over de privacy van de mensen die ze al dan niet op het web zetten. Maar die discussie is duidelijk niet aan jou besteedt. Ook goed.

 28. audb
  Profiel audb schreef op zaterdag 8 september 2018 om 11:14  | reageer

  Als iemand niet op een foto wil dan zouden ze dat ook kunnen aangeven al is dat op een festival minder makkelijk dan op straat.
  Als je deze wet echt goed zou uitleggen dan betekend het dat je aan iedere persoon moet gaan vragen of je een foto mag maken.
  Het gevolg daar van is dat als ze toestemming gaan geven ook meteen een hele andere houding gaan aannemen.
  Met aannemen bedoel ik dat ze in veel gevallen echt gaan poseren en geen natuurlijke houding aan houden de spontaniteit is dan gewoon weg.
  Zelf maak ik gewoon een foto en als iemand aangeeft niet op de foto te willen dan wis ik de foto of maak er een als de persoon niet meer in beeld is daarna probeer ik het beeld op te vullen met de 2-de foto.

Deel jouw mening

Let op: Op een artikel ouder dan een week kan alleen gereageerd worden door geregistreerde bezoekers.
Wil je toch reageren, log in of registreer je dan gratis.
Cursus Luminar AI met Nando Harmsen
Creatieve Technieken met Bart Siebelink
Toon alle artikelen binnen Tips en Truuks

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

45.156 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord